In essentie

XONAR biedt gespecialiseerde hulp aan jeugdigen met een (mogelijke) ontwikkelingsachterstand. Deze achterstand kan zich uiten op verschillende gebieden zoals op het gebied van spraak/taal, intelligentie, motoriek en/of sociaal-emotioneel.

Voor wie en wanneer?

Jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelingsproblemen en hun ouders, vezorgers en/of leerkrachten.

Wat doen we?

Tijdens een eerste gesprek luisteren we goed en leggen we uit welke mogelijkheden er zijn. Daarna gaan we samen op zoek naar het antwoord op de vraag waarmee uw kind en zijn/haar omgeving het meest geholpen is. De hulp richt zich voornamelijk op ontwikkelingsstimulering van uw zoon/dochter en opvoedingsondersteuning van u als ouder/verzorger of leerkrachten. XONAR beschikt over een grote diversiteit aan ontwikkelings- en ondersteuningsmethoden die zowel thuis als op een peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in dagbehandeling bij XONAR ingezet kunnen worden. Gedurende de begeleiding werken we intensief samen met u, professionals zoals logopedisten, fysiotherapeuten en leerkrachten.

Wat bereiken we?

Er is duidelijkheid over de ontwikkeling en onwikkelingsmogelijkheden van uw kind(eren). De ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen van uw zoon/dochter is verminderd. Uw opvoedingsvaardigheden zijn verbeterd. Er is meer begrip voor de situatie, meer acceptatie, erkenning en inzicht in de juiste manier van aanpakken.

Onze dienstverlening bestaat uit

  • MKD/ Dagbehandeling Jonge Kind
  • Dagbehandeling Schoolgaande Jeugd
  • Dagbehandeling Oudere jeugd

Print PDF: Ouders & Jongeren - Dagbehandeling voor kinderen of jongeren.pdf

Ontwikkeling jeugdigen & Sanne (3)

Lees het verhaal van de driejarige Sanne.