17
nov

Week tegen Kindermishandeling 14 t/m 20 november

De landelijke Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vraagt in de week van 14 t/m 20 november extra aandacht voor het melden van (vermoedens van) kindermishandeling. Lichamelijke of emotionele mishandeling of verwaarlozing kunnen een trauma veroorzaken bij kinderen en jeugdigen. Het Traumacentrum Jeugd Limburg is gericht op het herstel van veiligheid, de verwerking van traumatische ervaringen en het creëren van een veilig opvoed- en ontwikkelklimaat. Het is een samenwerkingsverband van de jeugdzorginstellingen Mondriaan, XONAR en Koraal Groep.

Wilt u meer weten? Kijk op:
https://www.traumacentrumjeugdlimburg.nl
http://www.weektegenkindermishandeling.nl