2
feb

Interventie De Nieuwe Toekomst overgedragen aan XONAR Vrouwenopvang & -Hulpverlening

De Nieuwe Toekomst
Als je als vrouw in aanraking bent gekomen met huiselijk of seksueel geweld (geweld in afhankelijkheidsrelaties), dan heb je veel kracht nodig om een nieuw leven op te bouwen. Betrokken vrouwen zijn meestal financieel afhankelijk van hun (ex-)partner. Dat werd woensdag 1 februari duidelijk tijdens de kick-off van De Nieuwe Toekomst in de raadszaal in Maastricht. Een van de deelnemers vertelde daar haar verhaal. Na jarenlang relationeel geweld legde zij een lange weg af om een nieuw leven op te bouwen en in haar levensonderhoud te voorzien. Gelukkig stond ze er niet alleen voor. Ze kreeg steun van een vrijwillige coach van De Nieuwe Toekomst.

De nieuwe toekomst.JPG

Activatie
De Nieuwe Toekomst – de naam zegt het al - activeert vrouwen om na relationeel geweld een nieuwe start te maken. Door stappen te zetten richting een opleiding, werk of een andere vorm van participatie werken zij aan een betere toekomst. De Nieuwe Toekomst is enkele jaren geleden in verschillende delen van ons land van start gegaan en heeft zijn resultaten inmiddels bewezen. In Limburg is De nieuwe toekomst in 2015 opgepakt en uitgerold door vrouwenorganisatie FAM!. Om het programma binnen het bestaande zorgaanbod te borgen, heeft FAM! tijdens de kick-off De Nieuwe Toekomst formeel overgedragen aan XONAR. Daar gaat het programmadeel uitmaken van het zorgaanbod Vrouwenopvang en –Hulpverlening (VO&H) dat XONAR in Zuid-Limburg biedt.

Primeur in Nederland
De Nieuwe Toekomst
wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van de gemeente Maastricht. Daarmee hebben de gemeente Maastricht en XONAR VO&H de primeur om als eerste partijen in Nederland De Nieuwe Toekomst op te nemen in vast zorgaanbod. Verschillende partijen zijn betrokken bij De Nieuwe Toekomst zoals werkgevers, sociale zaken, Bureau Jeugdzorg, Veilig Thuis Zuid-Limburg en de vrijwilligersorganisatie Kenniscentrum Empowerment Maastricht Heuvelland.

Voor meer informatie en/of voor aanmelding kunt u contact opnemen met dnt@xonar.nl of via telefoonnummer 043-6045515.

Voor de folder over De nieuwe toekomst: klik hier.

Foto: Tijdens de kick-off in de Raadszaal in Maastricht gaf Lianne van Rooij, teamcoach XONAR VO&H, uitleg over De Nieuwe Toekomst.